Crematoria adressen

 

Adressen crematoria

Een crematorium is een gebouw waar overledenen in een oven worden gecremeerd. Deze lijkverbranding gebeurt per individueel overledene en is aan strenge milieureglementen onderworpen. Het is een alternatief voor een kerkelijke begrafenis en is ontstaan is in niet-christelijke kringen. De verbranding wordt meestal voorafgegaan door een afscheidsritueel. Men kan daarvoor gebruikmaken van de aula van het crematorium, waar over het algemeen professionele voorzieningen voor bijvoorbeeld het spelen van muziek aanwezig zijn. In toenemende mate zijn in diverse crematoria ook andere audiovisuele middelen beschikbaar. Op die manier worden de nabestaanden in staat gesteld om zoveel mogelijk hun eigen invulling te geven aan een plechtigheid.
Na de plechtigheid kan de familie meestal gecondoleerd worden in een van de andere ruimtes in het crematorium. Op verzoek van de familie kunnen daar ook meer of minder uitgebreide cateringvoorzieningen gerealiseerd worden. De benodigde tijd voor de uitvaartceremonie is door de familie vooraf te bepalen. De uitvaart volgde vroeger vaak een vast stramien, tegenwoordig is deze steeds meer een persoonlijke aangelegenheid. De muziekkeuze speelt daarbij vaak een belangrijke rol.

Helaas is de adressenlijst van crematoria niet compleet. Wij streven ernaar op korte termijn alle crematoria te kunnen weergeven.

LVC, Landelijke Vereniging van Crematoria
Lijst van crematoria die bij bovenstaande vereniging zijn aangesloten…

Uitvaartadressengids

Lijst van crematoria in Nederland