jul 172012
 

Disclaimer Uitvaartkeuze.nl

De gegevens op de site Uitvaartkeuze.nl zijn bedoeld ter algemene informatie van het publiek. Uitvaartkeuze.nl betracht zorgvuldigheid bij het samenstellen en onderhouden van de genoemde website. Wij hebben hierbij gebruik gemaakt van bronnen die wij betrouwbaar achten. Uitvaartkeuze.nl staat echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Gegevens op deze website kunnen zonder nadere aankondiging wijzigen. Uitvaartkeuze.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de site of voor het gebruik dat hiervan wordt gemaakt.
Aan de geboden informatie kunt geen rechten worden ontleend. De geboden informatie is niet bedoeld als vervanging van deskundig advies. Wanneer u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt, doet u dat voor eigen rekening en risico.
Informatie op Uitvaartkeuze.nl, ook van adverteerders en andere partijen die informatie verstrekken, is bedoeld voor persoonlijk gebruik en mag dus niet worden gebruikt voor commerciƫle doeleinden.

Uitvaartkeuze.nl aanvaardt geen verplichting om de geboden informatie te actualiseren. Gebleken feitelijke onjuistheden zullen wij zo snel mogelijk corrigeren wanneer het informatie betreft aangemaakt door de webredactie. Wanneer u ons dus fouten of een onvolledigheid van gegevens meldt, dan zullen wij overgaan tot verbetering, aanvulling en eventueel tot verwijdering.
Voor onjuistheden in informatie van derden, kunt u contact opnemen met de oorspronkelijke bron om mogelijke fouten te corrigeren. Wel worden wij graag hierover geĆÆnformeerd, zodat de webredactie ook eventuele aanpassingen kan maken.

Verwijzingen en links Uitvaartkeuze.nl

De site Uitvaartkeuze.nl bevat verwijzingen oftewel hyperlinks naar andere sites die buiten dit domein liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van de website. Uitvaartkeuze.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. Uitvaartkeuze.nl geeft geen garantie noch aanvaardt enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen.

Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden kunt u contact met ons opnemen.