Hospices

 

Een hospice, soms ook hospitium genoemd, is een instelling met een huiselijke sfeer die zich in terminale zorg heeft gespecialiseerd.

Ongeneeslijk zieken kunnen hier tot aan hun dood worden verzorgd. Door de huiselijke sfeer wordt dit als beter ervaren dan een ziekenhuisomgeving, terwijl er toch nog voldoende medisch personeel aanwezig is. De arts Jan Aernout van der Does de Willebois was in Nederland een van de pioniers van deze werkwijze.

Er zijn verschillende soorten hospicezorg. Bijvoorbeeld de zogenoemde bijna-thuis huizen, waar steeds vrijwilligers aanwezig zijn. Of het High-Care hospice, waar 24 uur per dag medische zorg aanwezig is en men ziekenhuis- verplaatste zorg uit kan voeren. In een hospice gaat veel aandacht uit naar de palliatieve zorg. Bij mensen die ongeneeslijk ziek zijn en in een vergevorderd stadium van hun ziekte, probeert men een continue en totale zorg te bereiken die het lijden zo veel mogelijk beperkt en verzacht. Doel van de hospicezorg is de kwaliteit van leven zo goed mogelijk te houden of te krijgen in de laatste periode van het leven.

Adressen Hospices Nederland
Adressen van hospices met waarderingen….