Nazorg

 

Na het overlijden van een dierbare, volwassene of kind,  bestaat voor veel mensen behoefte aan emotionele en/of praktische nazorg. Praktische nazorg heeft een aparte pagina. Hieronder treft u instanties en bedrijven die zich met name richten op de emotionele nazorg.

Mans
Het is heel verdrietig om de nalatenschap van een overleden familielid of partner af te moeten handelen. Vaak is het ook lastig om als familie te moeten beslissen hoe u met persoonlijke bezittingen van een naaste omgaat. Wij van MANS fungeren als een objectief klankbord, dat u ook in deze moeilijke periode kan bijstaan. Wij informeren bijvoorbeeld alle instanties en helpen u met het opruimen van de spullen van de overledene. U beslist zelf wat u wilt houden of wegdoen. MANS helpt u die keuzes bewuster te maken en met respect een laatste eer te bewijzen aan uw dierbare…

Pratenoververlies.nl
Op pratenoververlies.nl kun je gratis en anoniem chatten met een goed opgeleide vrijwilliger. Je kunt er je hart luchten, maar ook terecht met al je vragen en problemen rondom verlies en rouw. Een chatgesprek kan over alles gaan zolang het maar te maken heeft met verlies…

Vormgeving aan verdriet – GEG Meijer
 Sterven, verlies en rouw: we krijgen er allemaal mee te maken. Soms hebben we daar hulp van buitenaf voor nodig; iemand die een eindje meeloopt. Ik loop graag een eindje met u op en kan eventueel ook de inhoudelijke kant van de uitvaart (bege-)leiden.  Mijn werkgebied is Friesland, Groningen, Drente, Overijssel en de Noordoostpolder…