Zeemansgraf

 

Om iemand in Nederland een zeemansgraf te geven, moeten er eerst heel wat water naar de zee. Maar het is niet onmogelijk. Volgens de Wet op de Lijkbezorging is het strafbaar om iemand die in Nederland aan de wal is overleden vanaf een Nederlands schip overboord te zetten. In het buitenland kan dit echter wel.

In Engeland zijn twee plaatsen die speciaal aangewezen voor zeebegrafenissen: the Needles Spoil Ground, ten westen van het Isle of Wight en een gebied ten zuiden van de havenstad Newhaven. Ook Schotland heeft twee zeebegraafplaatsen. De ene is op  vijftien zeemijl vanaf het stadje John O’Groats, in het uiterste noorden van Schotland. De andere locatie, zo’n 210 zeemijl ten westen van Oban, is net over de rand van het continentaal plat.

Zeemansgraf, Uitvaartkeuze.nl

Wie een zeemansgraf wil, moet behalve het transport van de overledene, dus heel wat organiseren. Er worden immers strenge eisen gesteld aan de kist. De kist moet verzwaard zijn met minimaal 100 kilo, ten minste twaalf gaten van 20 mm aan elke zijde hebben en met twee stalen banden afgesloten worden om te voorkomen dat de kist door de klap van de tewaterlating al direct uiteenvalt. Ook moet de overledene aan twee verschillende ledematen een plastic bandje hebben met naam, de datum van de begrafenis en het telefoonnummer van de uitvaartondernemer.