Verzekeringen (levensverzekeringen)

 

Op de subpagina’s van dit hoofdstuk gaan we in op twee vormen van levensverzekeringen: de uitvaartverzekering en de overlijdensrisicoverzekering.

Kapitaalverzekeringen bij overlijden worden doorgaans overlijdensrisicoverzekeringen genoemd. Overlijdensrisicoverzekeringen kennen drie varianten:

  • Tijdelijk bij overlijden: de meest bekende en meest gebruikte variant. De verzekering voorziet in een eenmalige uitkering op het moment dat de verzekerde komt te overlijden vóór een bepaalde overeengekomen datum.
  • Levenslang bij overlijden: Deze verzekering keert hoe dan ook uit als de verzekerde komt te overlijden. Dergelijke verzekeringen zijn uitvaartverzekeringen of successieverzekeringen. Met een successieverzekering stelt de verzekerde de nabestaanden in staat bij zijn overlijden de erfbelastingte kunnen voldoen.
  • Risicokapitaalverzekering op vaste termijn. Deze verzekering keert op de vooraf overeengekomen datum uit wanneer de verzekerde voor deze datum is overleden. Een kort voorbeeld: de afgesproken einddatum is 1 januari 2015. De verzekerde overlijdt op 1 december 2008. De verzekering keert op 1 januari 2015 het afgesproken bedrag uit.

Vanaf het moment van overlijden is geen premie meer verschuldigd.

Meer informatie en aanbieders treft u op de subpagina’s.